top of page

Training aanspreek
cultuur

 

s47.jpg

Het belang van een aanspreekcultuur

Een aanspreekcultuur levert jouw organisatie veel op: ​

🤕Verlaging van verzuimkosten:

  • Volgens onderzoek van TNO kostte verzuim Nederlandse werkgevers in 2019 gemiddeld €4.000 per werknemer per jaar. Een open cultuur kan bijdragen aan het verminderen van verzuim door stress en conflicten.

🚀Verbeterde productiviteit:

  • Een onderzoek van Gallup toont aan dat organisaties met een hoge betrokkenheid van medewerkers 21% productiever zijn dan organisaties met lage betrokkenheid. Een aanspreekcultuur kan de betrokkenheid vergroten.

🤑Verlaging van juridische kosten:

  • Het voorkomen van conflicten en het bevorderen van open communicatie kan leiden tot een afname van juridische kosten die gepaard gaan met arbeidsconflicten.

💌Verbeterde klanttevredenheid:

  • Medewerkers die zich gehoord voelen, zijn over het algemeen meer betrokken bij hun werk en klantgerichter. Dit kan leiden tot een verbeterde klanttevredenheid en loyaliteit.

🤝 Talentretentie:

  • Een aanspreekcultuur kan de tevredenheid van medewerkers vergroten, waardoor het verloop van personeel wordt verminderd. Volgens het CBS bedroeg het personeelsverloop in Nederland in 2019 gemiddeld 16,1%, wat hoge kosten met zich meebrengt voor werving en training van nieuw personeel.

💡Innovatie en verbetering van processen:

  • Medewerkers die vrijelijk ideeën en suggesties kunnen delen, dragen bij aan innovatie en de verbetering van bedrijfsprocessen, wat uiteindelijk de winstgevendheid kan verhogen.

📢 Reputatie en employer branding:

  • Organisaties met een positieve aanspreekcultuur hebben een betere reputatie op de arbeidsmarkt, wat kan resulteren in een grotere pool van gekwalificeerde sollicitanten en lagere wervingskosten.

✅ Ethiek en compliance:

  • Een open cultuur kan bijdragen aan ethisch gedrag en naleving van regels en voorschriften, wat boetes en reputatieschade kan voorkomen.

Training aanspreekcultuur\

Samen verantwoordelijk voor sociale veiligheid

Een cultuur kun je niet van bovenaf opleggen. Hoe krijg je dan toch mensen zo ver om elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag? Daarvoor heb je een aantal bouwstenen nodig:

1. Begrip van wat grensoverschrijding inhoudt

2. Kunnen voelen en delen van de eigen grenzen

3. Tools om anderen aan te spreken

4. Accountability en vertrouwen

5. Begrip van gelijkwaardigheid en macht

In onderstaand programma geven we de theorie en gelegenheid om veilig te oefenen om tot jullie eigen versie van een aanspreekcultuur te komen. 

graphicgreensquare_edited_edited.png
s140.jpg

Programma

De training bestaat uit een online gedeelte dat medewerkers zelf in hun eigen tijd doorwerken. Daarnaast zijn er fysieke sessies om de theorie toe te passen. 

1. Intake vragenlijst 

2. Wat valt er onder grensoverschrijdend gedrag?

3. Waar ligt jouw grens?

4. Active bystandership 

5. Feedback incasseren 

6. Diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid 

7. Aanvullen van de gedragscode 

Resultaten

Resultaten

√ Voedingsbodem voor aanspreekcultuur

√ Verhoogde emotionele intelligentie onder medewerkers

√ Lagere drempel om meldingen te doen

√ Eerste stap naar een inclusieve cultuur

√ Bekende en gedragen gedragscode

√ Samen verantwoordelijk voor sociale veiligheid

√ Minder onuitgesproken angst 

Output

- Certificaat voor medewerkers

- Elke medewerker een persoonlijke grenzen cheat sheet

- Jaar lang toegang tot online content

- Gebundelde inzichten uit sessies voor MT / HR 

s30.jpg

Waarom Studio Samen?

We leren medewerkers om te stoppen met gedachten lezen en simpelweg met elkaar te praten. Zo simpel (maar niet makkelijk) is de basis van een aanspreekcultuur en het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Het gaat ons niet om de wettelijke verplichtingen, maar hoe jullie fijn kunnen samenwerken als allemaal verschillende individuen met soms botsende behoeften. 

√ Achtergrond in diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid

√ Gericht op de cirkel van invloed van medewerkers

√ Zo veilig mogelijke ruimte om te oefenen

bottom of page