top of page

Cultuur- en structuuronderzoek grensoverschrijdend gedag
 

s31.jpg
Services

Cultuur- of structuuronderzoek

Grensoverschrijding voorkomen is simpel maar niet makkelijk. Om te stoppen met gedachten lezen en met elkaar te praten, moet je eerst weten waar de drempels liggen. Dat brengen we in kaart we met onderzoek.

Cultuuronderzoek

Een cultuuronderzoek wordt altijd afgestemd op de organisatie, maar kan bestaan uit:

- kwalitatieve interviews met medewerkers

- inzage in meldingen bij vertrouwenspersoon

- diversiteitsdata van de medewerkers

- beleefde inclusie onder medewerkers

- communicatiestijl binnen de organisatie 

Structuuronderzoek

Het structuuronderzoek kijkt naar de systemen rondom sociale veiligheid en de executie hiervan. Zo komen aan bod: 

- de gedragscode

- de klachtenprocedure

- afhandeling van voorgaande klachten

- de samenstelling van de beslistafel 

Resultaat van onderzoek

In kwalitatieve interviews, observatie en onderzoek naar structuur stellen we de volgende vragen. Welke factoren worden het meest genoemd als drempel tot aanspreken? Kennen de medewerkers de gedragscode, de klachtenregeling en de vertrouwenspersoon? Weten ze wat grensoverschrijdend gedrag en een machtsverhouding inhoudt? 

Op basis van de antwoorden weten we of er sprake is van een zorg-, angst-, vermijdings- of aanspreekcultuur. We schatten het kennis- en vaardighedenniveau van de medewerkers en leidinggevenden in en stemmen hierop de organisatietraining en consultancy af. 

Studio Samen

Wanneer is onderzoek nodig?

√ Als er nog geen onderzoek gedaan is

√ Als startpunt voor het maken van beleid

√ Als er een meldingonderzoek is gedaan en er een vraag ligt of dit deel uitmaakt van de cultuur

√ Als input voor het bijstellen of evalueren van beleid

√ Als er weinig of geen meldingen via de vertrouwenspersoon binnenkomen

s102.jpg
graphicpinkgreen.png

Waarom Studio Samen?

√ Toegepast onderzoek gericht op het vinden van de juiste ingreep

√ Direct doorpakken met organisatietraining en consultancy

√ Externe, objectieve partij met geheimhouding

Voorkom dat je een rapport krijgt dat in een la ligt te verstoffen. Het onderzoek is geen doel op zich, maar de eerste stap tot actie.  

Netwerk

Contact

Heb je interesse in een onderzoek van Studio Samen? Neem dan contact op met Evita Lammes. Stuur een email naar evita@studio-samen.nl. Zij stuurt u graag meer informatie en houdt een vrijblijvend intakegesprek. 

Studio Samen
bottom of page